Forsiden


 
Dansk BSA Klub

  GENERALFORSAMLING I DANSK BSA KLUB

6. JUNI 2021 I ORTVED.

 I henhold til Dansk BSA Klubs vedtægter § 1. indkaldes der hermed til generalforsamling søndag den 6. juni 2021 kl. 14.00.

Generalforsamlingen afholdes på Chr.VI's Overdrevskro, Roskildevej 513, 4100 Ringsted.

  

DAGSORDEN

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Valg af referent.
  3. Formanden fremlægger årets beretning.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen :

             Paul Christensen,

            Jørgen W. Holst,

            Edmund Laursen,

            Bjarne Olsen, modtager  ikke genvalg. Afgår uden for tur.

            1 suppleant :

               Henrik G. Vestergaard.

            Revisor :

                Jørn Gaardsvig.

           

Under generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe, the & kage.

Spørgsmål vedr. generalforsamlingen kan rettes til formand Peder Jensen, tlf. 40684665, eller mail

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formandens (mail)adresse senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag kan fremsendes som mail til formanden eller som almindelig post.

På gensyn til generalforsamling på Sjælland

Peder, Sandby