Forsiden

GENERALFORSAMLING I DANSK BSA KLUB

lørdag den 11. juni 2022 kl. 14.00.

 

Generalforsamlingen afholdes på Gudenå Camping og Kanoudlejning Brædstrup, Bolundvej 4, 8740 Brædstrup.

DAGSORDEN
  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
  2. Valg af referent.
  3. Formanden fremlægger årets beretning.
  4. Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg til bestyrelsen :

Peder Jensen, modtager genvalg.

Niels Nielsen, modtager ikke genvalg.

  Jørgen Madsen, modtager genvalg

            1 suppleant :

      Otto Uldum, modtager genvalg.

            Revisor :

                        Bjarne Olsen, modtager genvalg.

Under generalforsamlingen vil klubben være vært ved kaffe, the & kage, og til aften giver klubben dagens ret fra campingpladsens køkken. Efter generalforsamlingen er der mulighed for at deltage i en fælles køretur.

Spørgsmål vedr. generalforsamlingen kan rettes til formand Peder Jensen, tlf. 40684665 eller   Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formandens (mail)adresse senest 14 dage før generalforsamlingen.

Da generalforsamlingen bliver holdt på Gudenå Camping og Kanoudlejning, har du mulighed for at tilbringe en aften i gode venners lag, Se campingpladsens hjemmeside www.gudenaacamping.dk.

Bestilling og afregning for overnatning klarer den enkelte selv med campingpladsen på tlf 7576 3070 eller mail . Oplys at du skal til BSA klubbens generalforsamling.

På gensyn til generalforsamling ved Brædstrup.

Peder, Sandby