Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

Enklere regler på vej for veterankøretøjerne

Reglerne for beskatning af veteranbiler er komplicerede og vanskelige at kontrollere. Derfor lægger skatteminister Karsten Lauritzen (V) og Dansk Folkeparti nu op til en forenkling, hvor det såkaldte originalitetskrav afskaffes.
 
Veteranbiler skal i dag fremstå som de gjorde, første gang de rullede ud over kantstenen for mindst 35 år siden. Ellers bortfalder de gunstige skattevilkår, der gælder for veteranbiler. Det kan imidlertid ofte være svært at afgøre, hvorvidt en bil reelt er ændret – især hvis der er tale om biler, der har mange år på vejene bag sig.
 
Derfor foreslår skatteminister Karsten Lauritzen sammen med MF Rene Christensen (DF) nu at forenkle reglerne. Forslaget indebærer, at veteranbiler kun skal leve op til et krav om, at de er over 35 år gamle, mens det såkaldte originalitetskrav afskaffes.
 
”Med de regler, jeg sammen med Dansk Folkeparti lægger op til, vil det blive nemmere og billigere for bilejerne at kunne nyde deres veteranbiler, ligesom det også bliver lettere at administrere reglerne for Motorstyrelsen. For mig er det en win-win-situation”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.
 
Dansk Folkepartis Rene Christensen glæder sig over, at danske veteranbilejere fremover kan se frem til mindre komplicerede regler. ”Det har længe været et ønske fra Dansk Folkeparti at forenkle reglerne for ejerne af veteranbiler. Som det er i dag, er reglerne for komplicerede.”
 
Motorhistorisk Samråd er meget glade for dette tiltag, der kommer efter et årelangt arbejde med at få ændret lovgivningen.
 
Forenede Danske Amerikanerbilklubber, brancheforeningen SKAD, Dansk Automobil Sports Union DASU, Danish Street Rod Association og FDM, har sammen med MhS arbejdet hårdt for denne ændring, der ikke blot kommer til gavn for vores medlemmer, men for alle ejere af hobbykøretøjer i Danmark.
 
Aftalen mellem Skatteministeren og Dansk Folkeparti blev præsenteret ved et møde på Sommers Automobile Museum i Nærum. Her fik organisationerne også overdraget et notat, med opfordring til at kommentere indholdet. Et arbejde vi nu er i fuld gang med.
 
Skatteministeren har således bedt om vores kommentarer til udspillet. Samtidig skal man huske, at det er embedsværkets fornemmeste opgave at give ministeren en oversigt over de konsekvenser der er ved at ændre lovgivningen, det være sig økonomiske, miljømæssige eller andre konsekvenser. Ministeriets embedsfolk giver også ministeren en løsning på at reducere de negative konsekvenser. I det her tilfælde har man indarbejdet en årlig kørselsbegrænsning for veterankøretøjerne på 4.000 km. I det løsningsforslag må man antage, at de sandsynligvis også har indarbejdet en vurdering af, hvad der skal til for at forslaget kan vinde flertal i Folketinget.
 
Sammen med de andre organisationer, sidder vi derfor lige nu og skriver på det svar Skatteministeren venter på. Der vil vi selvfølgelig gå i rette med de 4.000 km, og foreslå dem andre løsningsmodeller, det kan være flere årlige kilometer, eller måske skulle man bare holde fast i den begrænsning der er i ”lejlighedsvis kørsel”, som man bruger i forvejen, eller måske noget helt andet? Vi må se hvad det ender med, også i forhold til et Folketingsvalg.
Det eneste der er helt sikkert, er at i Motorhistorisk Samråd der lægger vi os ikke på den lade side. Der er fortsat meget arbejde i at få gennemført disse forslag. Men husk også: det er ikke kommet over natten, men er et resultat af flere års påvirkning af myndigheder, embedsfolk og politikere.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd

Upolitisk med en politisk agenda

En leder af Motorhistorisk Samråds formand Steen Rode-Møller
 
Om et par dage skal vi til valg. Og selv om Motorhistorisk Samråd (MhS) er en upolitisk organisation, interesserer vi os voldsomt meget for hvad der foregår på Christiansborg.
 
I omtalen ovenfor kan I læse om en begivenhed, der fandt sted ved Sommers Automobile Museum i Nærum den 26. april. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) og skatteordfører René Christensen (DF) havde stukket hovederne sammen og fundet ud af at reglerne for veteranbiler er alt for komplicerede og totalt uigennemskuelige. De ville gerne offentliggøre deres planer for et større publikum, og MhS, støttet af DVK, tilbød at stille området ved museet til rådighed.
 
Efter et møde med alle parter i den gruppe, der siden den 19. april 2018 har stået sammen og i fællesskab har lagt fælles pres på politikerne, udsendte Skatteministeriet en pressemeddelelse 
 
Hvoraf det fremgår at der endnu ikke er andre partier involveret, men begge politikere har lovet, at fremsætte forslaget i det nye folketing. I MhS vil vi, så snart vi kender den nye regeringskonstellation, tage kontakt til relevante ministre og politikere, således at vores mærkesager bibeholder deres aktualitet og politikernes bevågenhed. Også selv om vi skulle få en anden regering. Og som nævnt er MhS en upolitisk organisation, men vores øjne hviler tungt på de politikere fra alle partier, som kan hjælpe os med at holde gårsdagens køretøjer på morgendagens veje.
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd