Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

 

Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering
 
   Nyhedsbrev til medlemsklubberne - Februar 2023
(Udsendes til abonnenterne 1. februar 2023)
 
 
 
 
 
 
Hvem skal arve din hobby for historiske køretøjer, såvel de fysiske genstande du ejer, som den åndelige passion der driver dig?
 
 
Hvem skal arve din hobby med de historiske køretøjer, såvel de fysiske genstande du ejer, som den åndelige passion der driver dig?
 
 
 

Tanker ved nytårstide

Efter et vel overstået årsmøde den 26. november, er det tid til at gøre sig lidt tanker om både fortiden, nutiden og fremtiden.  
 
2022 har været et år, hvor vi i MhS efterhånden atter er kommet på omdrejningshøjde med vores fremmeste formål; nemlig at være bindeleddet mellem alle vores klubber og styrelser, politikere, departementer og ministre. Samtidig har der været en del usikkerhed mht. det politiske idet de radikale som bekendt ”opfordrede” statsministeren til at udskrive valg inden Folketingets åbning den første tirsdag i oktober. Det medførte, at samtlige politikere gik i ”valg-selvsving”, hvilket er det værst tænkelige grundlag til at få reelle forhandlinger og drøftelser om de emner, der vedgår os.  
 
Nye kontakter opdyrkes
Jeg fik dog en god kontakt ved et møde med daværende kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og derigennem en tiltrængt kontakt til socialdemokratiet, hvor vi tidligere havde haft en indledende snak med Rasmus Prehn, før han blev minister. Søren Søndergaard fra Enhedslisten havde vi mødtes med ved et besøg hos Gentofte Brandværnsmuseum, men vores to mest brugte samarbejdspartnere Kristian Pihl Lorentsen (V) og René Kristensen (DF) blev desværre ikke valgt ind, så dermed har vi mistet et par gode kontakter på Christiansborg. Vi er dog allerede i gang med at finde nye kontakter, som sympatiserer med vores fælles sag.  
 
Nu, hvor vi er kommet ind i årets sidste måned er der traditionelt lidt mere stille. Køretøjerne er for de flestes vedkommende kørt i vinterhi, og bestillingen af nye historiske nummerplader tager først opsving igen til foråret. Den investering MhS gjorde med at få en professionel grafisk tegner til at tegne alle typer nummerplader fra 1905 til 1976 i forbindelse med udbuddet om fabrikation af nummerplader, har vist sig at være en god investering. Klagerne over fejl på nummerpladerne er forsvundet, og den sidste hurdle er nu også lagt i seng. Det var de messingbøsninger, der skulle være på type 3, 4 og 5. De er nu blevet monteret ved leveringen.  
 
Oprydning og klare retningslinjer
Ved afskaffelsen af originalitetskravet, som MhS har kæmpet for siden 2017 sammen med adskillige forskellige politikere bl.a. de to ovennævnte samt tidligere skatteminister Karsten Lauritzen tilbage i 2018, og samtidig afskaffelsen af brændstoftillægget, har vi i år fået føjet endnu en stor aftale til sammen med Motorstyrelsen og et medlem fra Forenede Danske Amerikanerklubber, nemlig aftalen om ID-tab. Der blev i sidste kvartal af 2022 publiceret en vejledning og et nyhedsbrev som, på lige fod med det, der i 2021 blev udgiver for motorcykler, beskriver hvad man må, måske må og ikke må i forbindelse med vedligeholdelse og ombygning af sit køretøj. Efter ophævelsen af originalitetskravet var der opstået en del usikkerhed om eventuelt tab af afgiftsmæssig identitet, men den nye vejledning er nu en væsentlig hjælp til at eliminere denne usikkerhed. Der vil dog altid være tvivl, men så kan man blot henvende sig til Motorstyrelsen.  
 
I 2023 skal vi i MhS først og fremmest tage kontakt til hhv. skatteminister, transportminister (Færdselsstyrelsen), kulturminister og miljøminister. Vi vil forsøge at få en dialog med disse ministre, gerne ved at invitere dem til vores kontor (og Sommers bilmuseum) i Nærum, for gennem samtaler og drøftelser at udbrede kendskabet til vores rullende kulturarv, som vi er kustoder for, en kulturarv, som er til gavn og glæde for alle og som ikke må betragtes som hverdagskøretøjer, og som ikke skal beskattes som almindelige brugskøretøjer. Det er så vigtigt, at alle folketingets politikere forstår, at vores historiske køretøjer er noget man skal skatte – ikke beskatte!    
 
Fokus, fokus og fokus Motorhistorisk Samråd har for det nye år fokus på tre hovedområder. Det er at få alle politikere lands – som kommunal til at forstå, at vores historiske køretøjer er kultur – og lovmæssigt skal behandles derefter.  
 
Det andet er, at de ”tvangsafgifter” vi blev pålagt i 2021 i form af forhøjelsen af vægtafgiften på lige fod med hverdagsbilerne, skal væk. Når man tager i betragtning, at vi kører så få kilometer i løbet af de 8 måneder, vi kører, er det jo helt tosset, at vi skal pålægges en endnu højere afgift.  
 
Og det tredje er en af mine kæpheste. Husk nu at få sørget for arvefølgen til vores/jeres dejlige køretøjer. Hvis vi hver især finder mindst en person, som vil tage over efter os, når vi er kørt i garage for sidste gang, så har vi sikret arvefølgen. Så lad os se i øjnene at vores historiske køretøjer med den største sandsynlighed overlever os!  
 
2023 bliver også det sidste år, hvor jeg er formand for MhS. Det er ikke med glæde at jeg fratræder, men forskellige tildragelser både i og udenfor MhS gør, at jeg har valgt at stoppe. Vi har heldigvis en glimrende bestyrelse, som nok skal vide at fortsætte. Når en person fratræder, giver det plads til andre ledelsesformer, et andet fokus, måske, og ikke mindst chancen for nye kræfter at træde til og sætte nye mål. Derfor er min beslutning også at træde helt ud og ikke sidde på sidelinjen og give ”gode råd” til de nye folk, der måtte komme og overtage vigtige poster i MhS. Det har for mig været nogle spændende år, hvor jeg synes, at vi har opnået meget af det, vi gerne ville nå, da jeg overtog posten som formand den 1. april 2016. Jeg vil træde tilbage senest ved årsmødet i slutningen af november 2023, som jeg allerede meddelte før sommerferien 2022.  
 
Men frem til ultimo november 2023 holder vi fokus på et antal sager, som stadig mangler at blive løst. Vi bliver ikke arbejdsløse!  
 
Godt nytår.  
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
Fra 1. januar 2023 er vægtafgiften steget med 9,7%. Afgiften vil stige hvert nytår frem til og med 2026, hvor den samlet vil være steget 36,9%
 
 
Fra 1. januar 2023 er vægtafgiften steget med 9,7%. Afgiften vil stige hvert nytår frem til og med 2026, hvor den samlet vil være steget 36,9%
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Billedtekst: Hvem skal arve din hobby med de historiske køretøjer, såvel de fysiske genstande du ejer, som den åndelige passion der driver dig?
Billedtekst: Fra 1. januar 2023 er vægtafgiften steget med 9,7%. Afgiften vil stige hvert nytår frem til og med 2026, hvor den samlet vil være steget 36,9%
 
 
 
 
 
 
 
 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af
 
Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af Ubivox
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at gå til vores Facebook side
 
Klik her for at gå til vores Twitter side
 
Klik her for at møde os på Instagram
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.
Motorhistorisk Samråd
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum
Danmark
 
 
 
 
 
 

 

 

Til Motorhistorisk Samråds kontaktpersoner, til fordeling og publicering
 
   Nyhedsbrev til medlemsklubberne - Januar 2022
(Udsendes til abonnenterne 3. januar 2023)
 
 
 
 
 
  I pauserne går snakken livligt omkring det der er blevet lagt frem fra podiet i mødesalen. Det er her Det Motorhistoriske Årsmøde virkelig giver bonus for de delegerede.  
 
I pauserne går snakken livligt omkring det der er blevet lagt frem fra podiet i mødesalen. Det er her Det Motorhistoriske Årsmøde virkelig giver bonus for de delegerede.
 
 
 

 Årsmøde gav virkelig noget at tænke over

Det Motorhistoriske årsmøde 2022 blev den sidste weekend i november afviklet med flot stor tilslutning fra samrådets medlemsklubber.  
 
Det er 9. gang at Samrådet har indkaldt medlemsklubberne til årsmøde og generalforsamling på Comwell i Middelfart. Den centrale placering og de gode rammer til et så fyldigt arrangement, er svære at finde andre steder. Vi kommer gerne igen den 10. gang.  
 
I år kunne vi faktisk tælle mere end 100 delegerede og gæster ved årsmødet, hvilket er en forøgelse på omkring 10%. Der var dermed også langt flere klubber repræsenteret end tidligere. Selv om vi sad ret tæt i Comwells største mødelokale, er der nok der plads til endnu flere. Du kan jo bede din klub allerede nu om at sætte kryds i kalenderen den sidste lørdag i november 2023.  
 
Fra Formand Steen Rode-Møller fik vi en fyldig beretning på vegne af bestyrelsen. En beretning der både skuer bagud, og også frem i tiden for de historiske køretøjers ve og vel.  
 
Et af punkterne i beretningen, var en tilbagevenden til et emne formanden før har haft med til årsmødet: Hvem skal overtage dine veterankøretøjer, og har du sikret arverækkefølgen, ikke blot den materielle, men også den der handler om interessen for de historiske køretøjer. Også det emne gav god snak i korridoren i pauserne.  
 
Økonomisk kunne vores dygtige kasserer Lisa Mikkelsen fortælle at vi ”desværre” ikke havde opnået det underskud, vi havde budgetteret med sidste år, men i stedet var det blevet til et mindre overskud på finanserne.  
 
Efter en god frokost havde flere af de delegerede nok mest behov for at slå mave. Det blev der dog ikke meget af, for vi havde i år indskrevet Chefjurist Johanne Berner Hansen fra Dansk Bilbrancheråd, til at give de delegerede lidt input om historiske køretøjer set fra hendes vinkel, og det blev et indlægget der virkelig gav noget at tænke over.  
 
Johanne Berner Hansens indlæg kredsede om det, der blev benævnt som de historiske køretøjers Bermudatrekant. Beskrevet som den dysfunktionelle relation mellem Motorstyrelsen, Færdselsstyrelsen og Forsikringsselskaberne. Det man bør have et særligt fokus på, er behovet for at dokumentere køretøjet. Kort fortalt så bliver dit køretøjs dokumentation et af fremtidens helt centrale omdrejningspunkter.  
 
Også bestyrelsesmedlem Lars Genild, der samtidig er Vicepræsident i FIVA og formand for den vigtige Legislation Commission, gav os en værdifuld indsigt i FIVA kommissionens arbejde, og den internationale fremtid for veterankøretøjerne generelt.  
 
Igen i år var der flere klubber der ønskede optagelse. Følgende 4 klubber og 2 museer blev optaget i år: ·       
  • British MC Burgundia   
  • Lidenlund Veteranbilklub
  • Jensen Owners Club     
  • Dansk Lastbil Nostalgi       
  • Jysk Automobil Museum       
  • VW & Retro Museum
I Motorhistorisk Samråd er der nu 133 klubber og museer og samlet nu næsten 32.000 medlemmer.  
 
Alt i alt blev det et supergodt årsmøde, med god debat om væsentlige emner for os alle. Hvor vi alle fik brugt pauserne til få talt med de øvrige repræsentanter for veterankøretøjsDanmark. Et netværk man kun kan sætte pris på.  
 
Forberedelserne til det næste Motorhistoriske Årsmøde i 2023 er allerede i gang. Referatet fra dette årsmøde vil snart været at finde på vores hjemmeside.  
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Historien om denne TR3 er et eksempel på hvordan reglerne var tidligere, i forbindelse med totalskade  
 
Historien om denne TR3 er et eksempel på hvordan reglerne var tidligere, i forbindelse med totalskade
 
 
 

Endnu mere totalskade

I sidste nyhedsbrev skrev jeg om hvad man kan gøre, hvis ens køretøj bliver erklæret totalskadet. Historien handlede om en Taunus 12M fra 1960, som ejeren gerne ville købe tilbage fra forsikringsselskabet og benytte som reservedele til en ny vogn af samme slags. Efter en intern auktion fik ejeren mulighed for at tilbagekøbe bilen for 6.200 kr. Som opfølgning på den historie fik vi en henvendelse fra en anden ejer, som også havde været ude for at få sin vogn totalskadet, i dette tilfælde som følge af brand.                      
 
Som det fremgår af billedet, blev Triumph’en slemt tilredt, og taksatoren dømte den totalskadet. Ejeren anmodede om at få lov til at generhverve bilen, hvilket ikke var noget problem. Faktisk FIK han bilen efter erstatningen var blevet udbetalt. Så i dette tilfælde var der altså ikke tale om nogen form for auktion.  
 
Da køretøjet var totalskadet, betyder det, at bilen ikke må repareres uden at betale ny afgift ved genopbygning. I DMR bliver der derfor indført en anmærkning om at køretøjet er totalskadet, og det er kun Motorstyrelsen, der kan ophæve denne anmærkning. Dette sker efter betaling af ny afgift.  
 
I dette tilfælde valgte ejeren altså at genopbygge bilen, som han så havde fået af forsikringsselskabet. Ejeren skriver følgende: ”Bilen blev genopbygget med karosseridele fra USA i løbet af det næste år, og jeg kørte til syn med bilen, hvor den blev godkendt og jeg skulle så søge om hvor meget og betale registreringsafgift før jeg kunne få udleveret plader. Som sagt så gjort og efter kort tid fik jeg et venligt brev fra skat at der ikke skulle betales ny registreringsafgift da det var en original veteranbil, Det var en positiv overraskelse og bilen var kørende igen den 19.Maj 2018”. (Læg mærke til, at dette svar blev afgivet INDEN Motorstyrelsen blev oprettet i 2018, altså fra det ”gamle” Skat/Motor).  
 
Derfor er det under alle omstændigheder en rigtig god ide at få en grundig snak med taksatoren og måske også med Motorstyrelsen om, hvad du ønsker der skal ske med dit køretøj, hvis det bliver totalskadet.  
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Motorstyrelsens værdifastsættere, med speciale i veterankøretøjer, lyttede meget interesseret da Sommer museets mekaniker Ib Rasmussen fortalte om de enkelte køretøjer  
 
Motorstyrelsens værdifastsættere, med speciale i veterankøretøjer, lyttede meget interesseret da Sommer museets mekaniker Ib Rasmussen fortalte om de enkelte køretøjer
 
 
 

Endnu et positivt møde med Motorstyrelsen

Motorhistorisk Samråd har efterhånden en fast forankret forbindelse til Motorstyrelsen i Aalborg. Ikke blot havde vi en meget konstruktiv drøftelse med direktøren Jørgen Rasmussen og specialkonsulent Louise Krappe Andersen tidligere på året, men i midten af november fik vi endnu et fint besøg fra Motorstyrelsen. Det var tre værdifastsættere med speciale indenfor veterankøretøjer, så det var de helt rigtige mennesker at sende i armene på os. Fra MhS mødte bestyrelsesmedlem Christian Vegger, Johnny Rasmussen og undertegnede og de 4 timer besøget varede fløj af sted. Vi kom omkring mange emner, som blev drøftet i en særdeles afslappet atmosfære, hvor antallet til stede gjorde, at alle kunne høre alle og ingen emner forblev urørt.  
 
Besøget involverede også et besøg i DVK’s kælder med deres store bibliotek, en samling af skatte, som ingen af værdifastsætterne havde drømt om eksisterede. Som sædvanlig var formanden for DVK, Dorte Stadil, en glimrende guide i biblioteket. Men værdifastsætterne havde også selv litteratur med, som fortæller om priser på biler endog langt tilbage, så det er ikke en tilfældighed, at et historisk køretøj bliver bedømt til at have en bestemt afgiftsmæssig værdi.  
 
Vi sluttede med en gennemgang i Sommers Automobile Museum, hvor der igen var god plads til meget positive ytringer med hensyn til de flotte og sjældne biler.  
 
I MhS er vi glade for at kunne bidrage med eksempler og en detaljeret viden om historiske køretøjer, og vi tilbød atter at komme til Motorstyrelsen i Aalborg og fortælle om disse køretøjer.
 
Steen Rode-Møller
Formand
Motorhistorisk Samråd
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Billedtekst: I pauserne går snakken livligt omkring det der er blevet lagt frem fra podiet i mødesalen. Det er her Det Motorhistoriske Årsmøde virkelig giver bonus for de delegerede.
Billedtekst: Historien om denne TR3 er et eksempel på hvordan reglerne var tidligere, i forbindelse med totalskade
Billedtekst: Motorstyrelsens værdifastsættere, med speciale i veterankøretøjer, lyttede meget interesseret da Sommer museets mekaniker Ib Rasmussen fortalte om de enkelte køretøjer
 
 
 
 
 
 
 
 Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af
 
Udgivelse af Motorhistorisk Samråds nyhedsbreve er venligst stillet til rådighed af Ubivox
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik her for at gå til vores Facebook side
 
Klik her for at gå til vores Twitter side
 
Klik her for at møde os på Instagram
 
 
 
 
 
Copyright © 2020 Motorhistorisk Samråd, All rights reserved.

Motorhistorisk Samråd
Nærum Hovedgade 3
2850 Nærum
Danmark