Motorhistorisk samråd

Motorhistorisk Samråd:

Dansk BSA Klub har gennem mange år været et aktivt medlem af Motorhistorisk Samråd – en paraplyorganisation for et stort antal motorklubber med fokus på klassiske køretøjer hvis fornemste opgave er at fungere som myndighedsbindeled.
Formålet med Motorhistorisk Samråd er at sikre os retten til stadig at kunne befordre os på offentlig vej i eller på vores gamle køretøjer.

Som høringsberettiget hos trafikministeriet sikres en førstehåndsinformation før love og vedtægter godkendes og offentliggøres. Dette er naturligvis uhyre vigtigt da enhver ved hvor svært det er at få ændret love, der én gang er blevet lavet.
Da flere og flere beslutninger af national karakter reelt besluttes i Bryssel er det naturligvis også meget vigtigt at have fokus sydover og sikre sig, at vi ikke får påtvunget love og begrænsninger fra den kant som kan besværliggøre eller måske helt umuliggøre, at vi kan trille rundt på vores landeveje.
For at sikre denne overvågning af det Europæiske er Motorhistorisk Samråd også en aktiv del af organisationen FIVA (Federation Internationale Vehicules Anciens – som oversat til dansk betyder noget i retning af (International organisation for gamle køretøjer) en tilsvarende interesseorganisation repræsenterende mere end 750.000 medlemmer i 48 lande i og udenfor Europa.
FIVA har sit eget kontor i Bryssel og der har man en ansat hvis eneste opgave reelt er at arbejde med at sikre viden om eventuelle tiltag af interesse for vores hobby samt møde nationale repræsentanter fra de enkelte lande og derigennem sikre disse en information om netop vores holdning og indstilling til kommende lovforslag.
Vi er en kulturinstitution som påtager sig statens ansvar for at restaurere og bevare landets transportkulturhistoriske genstande for eftertiden.
Vi skal derfor ikke særbeskattes herfor men burde egentlig skattefritages og sikres bedst mulige betingelser for vort virke. I den forbindelse har FIVA (2006) udført en stor international spørgeskemaundersøgelse af vores hobbys socioøkonomiske indflydelse på samfundet.
Undersøgelsen kan ses i sin fulde udgave her og på Motorhistorisk Samråds hjemmeside men kort kan det oplyses at der årligt bruges omkring 16 mia. Euro på at restaurere og vedligeholde vores gamle køretøjer og der rent faktisk er over 55.000 mennesker fuldtidsbeskæftiget med ene og alene at behandle denne opgave. Vi udgør med andre ord et ikke uvæsentlig indtægtsgrundlag for samfundet.
Foruden FIVA arbejder Motorhistorisk Samråd også tæt sammen med de andre nordiske lande for både at holde hinanden informeret om aktiviteter eller lov-tiltag og hjælper i almindelighed hinanden med materiale og informationer på tværs af landegrænserne.
Endelig sikres klubberne gennem Motorhistorisk Samråd også såvel en arrangementsforsikring som en egentlig arbejdsgiverforsikring hvorved klubbens arrangementer sikres hvis skaden skulle ske.

Check hjemmesiden jævnligt for nyhedsbreve m.m.

 

 

En for alle, alle for én

 
Der hersker en del forvirring omkring, hvem der egentlig risikerer at have noget i klemme i spørgsmålet om veterankøretøjernes originalitet. Desværre må det konstateres at det ikke kun er enkelte køretøjstyper, eller blot de køretøjer der er importeret efter en given dato, der for nuværende er belagt med et krav om originalitet, et krav der, som det ser ud nu, alene tolkes som fabriksoriginalitet.
 
Der er så uendeligt mange facetter i originalitetsdebatten, at det involverer praktisk taget alle ejere af veterankøretøjer i Danmark, og gøre resten så forvirrede, at det vil kunne skade vores hobby på ubestemt tid.
 
Veteranbestemmelsen om originale veterankøretøjer er indført i lovgivningen i 1990. Hvis man forsøgsvis grupperer dem, vil det se sådan her ud:
 
Det er de veterankøretøjer der er importeret de seneste 30 år, hvor lovteksten om ”Fremstå som ved første registrering” nu håndhæves som fabriksoriginalitet. På trods af den tidligere Skattestyrelses mere eller mindre tilfældige tilgang til det krav, så håndhæver den nye Motorstyrelse deres egen tolkning, også med bagudvirkende kraft.
 • Det er i et vist omfang også køretøjer der er solgt som ny i Danmark, eller taget til landet som almindelig brugt bil. Der skal man være sikker på at der ikke er sket en ændring til en anden model, eller det på anden vis er opdateret.
 • Endelig så er det alle køretøjer på kvart vægtafgift, hvor det ifølge lovgivningen tillige også er en betingelse at de er originale.
Motorstyrelsen påstår at de blot gør som man altid har gjort i Skattestyrelsen. Et stort antal opslag i det Digitale Motorregister vidner dog om, at det ikke er tilfældet. Man kan dermed ikke vide sig sikker på om der betalt det i afgift der skulle betales ved importen, da tolkningen af den gamle bestemmelse er taget op på ny og der nu er lagt en anden vinkel for dagen.
 
Der er, i samarbejde med organisationer, igangsat et arbejde i Motorstyrelsen der skal afklare hvor grænserne går for originalitet. Det er Motorstyrelsens forhåbningen, at denne vejledning skal udkomme her til begyndelsen af sæsonen.
 
Indtil da, har vi kun Motorstyrelsens afgørelser i kontrol- og afgiftssager at læne os op ad. Vi må konstatere, at man har fokus på det vi anser for mindre og uvæsentlige detaljer, når de skal vurdere om et veterankøretøj overholder bestemmelsen om originalitet.
 
Følgende har faktuelt været udslagsgivende for de seneste sager afgjort af Motorstyrelsen:
 • Uoriginale og bredere fælge og dæk
 • Bredere skærmkanter
 • Ændret udstødning
 • Ikke original metallak
 • Forsæderne anses for at være uoriginale
 • Karburator udskiftet
 • Luftfilter ændret
 • Uoriginalt rat
 • Ekstra omdrejningstæller
 • Ændret motorhjelm
 • Monterede tågelygter
 • Uoriginal radio
De ovenstående emner har i faktuelle sager været udslagsgivende for om et køretøj helt har mistet afgiften, og der derpå skal foretages en ny beregning. Hele præmissen, og den internationalt anerkendte forståelse af, hvornår et køretøj er historisk, er beklageligvis slet ikke en parameter i hverken lovgivningen eller tolkningen af den.
 
Med til det ovenstående skal tages at Motorstyrelsen alene tager udgangspunkt i fabriksoriginalitet. Man har indtil videre ikke været modtagelig for vores argumenter om, at der kan være foretaget noget ved køretøjet før første registrering.
 
Der er mange flere facetter i det her, end man kan opliste her. Ud over det ovenstående, så er forskellen mellem synsvejledning og registreringsafgiftslov et andet eksempel. Et andet er at myndighederne har destrueret mange afgiftsoplysninger, og lagt den dermed nærmest umulige bevisbyrde på ejeren.
 
Der foregår lige nu et intenst og omfattende lobbyarbejde for at få Skatteministeren og Folketinget til at indse hvor forkert det hele er, og hvor langt vi er fra den opfattelse af et historisk køretøj der burde være fremherskende. Den hvor køretøjet lever et hverdagsliv som brugt bil eller motorcykel, for ved en given alder at overgår til et liv som historisk veterankøretøj.
 
Vi vil opfordre til arbejdsro til organisationerne og især til sammenhold blandt ejerne. Selv om frustrationerne er store og man mest har lyst til flere mediehistorier, så er det ikke nødvendigvis det, der bringer os længst. Problemerne berører praktisk taget os alle, og sammenhold er den eneste vej frem til en ændring.
 
Johnny B. Rasmussen
Sekretariatsleder
Motorhistorisk Samråd
 
Invitation
Invitationen fra Motorstyrelsen kan hentes som pdf-fil via dette link: 
 
 

Link til download af ovenstående billeder i større opløsning, til brug i tryksager og andre medier:

Billedtekst: Originalitetsreglerne for veterankøretøjer, er meget omfattende, og praktisk taget alle køretøjer ældre end 35 år er inkluderet uanset køretøjstype og importtidspunkt.